NIEUW!

Bezoek het vernieuwde Astromarkt! de site voor de studie van astrologie...

zaterdag 22 augustus 2009

Horoscoop Jan Gerhard Toonder


Jan Gerhard Toonder was schrijver, dichter en astroloog. Hij schreef samen met John Anthony West 'Het astrologisch argument', in 1971. Het boek is nog antequarisch verkrijgbaar!

Hij werd geboren op 18 juli 1914 in Rotterdam en overleed op 25 augustus 1992 in Amsterdam. Zijn broer is Marten Toonder.

Ik laat hier het patroon van artistiek talent zien EN het patroon van de astrologie in zijn geboortehoroscoop. Je vindt hier ook een deel van de lezing van zijn horoscoop zoals eerder gepubliceerd op Astrokrant.blogspot.com.

ARTISTIEK SCHRIJFTALENT
1. Maan in het artistieke teken Stier
2. Maan sextiel Neptunus voor sensitiviteit
3. Venus half quintiel Neptunus (creatief artistiek talent)
4. Maan half vierkant Ascendant/MC (cruciale zintuigelijkheid)
5. Venus 67.5 graad (half + semi half vierkant) Zon/Maan (gemotiveerd worden door schoonheid en kunst)
6. Het belang van Uranus geeft het belang van ritmes aan.

Met die kwaliteiten ging hij werken als schrijver en dichter. Met Mercurius op de vaste ster Pollux kon het bijna niet anders dan op een gegeven moment over astrologie gaan.

ASTROLOGIE (Jupiter, Uranus, Waterman en Boogschutter + Neptunus/Pluto)
1. Waterman op het MC
2. Uranus conjunct MC
3. Jupiter 15 graden van het MC en het hoogst geplaatst in Waterman
4. Zon 157.5 Jupiter/Uranus
5. Mercurius 157.5 Jupiter/Uranus
6. Uranus anderhalf vierkant Zon/Maan
7. MC 157.5 Neptunus/Pluto

Je ziet hieraan dat hij een wereldverbeteraar was, uniek en rebels, inventief met een vooruitziende blik en dito ideeën en dat hij werd gemotiveerd door niet alleen schoonheid en kunst maar ook door ritmes (Venus-Uranus: dichten!).

SCHRIJVEN
Je ziet de Zon tussen Mercurius (heer 1) en Neptunus in staan. Behalve dat deze combinatie wijst op mogelijke miscommunicatie en misverstanden biedt zij ook uitzicht op fantastische verhalen door de mix van fantasie en feiten, visie en mening. In AstroTrio noem ik al de mogelijkheid van schrijverschap met deze combinatie. William Shakespeare had bijvoorbeeld ook Zon conjunct Mercurius/Neptunus.
Verder zie je Mercurius quindecile (165gr) het MC: een obsessief communiceren.

ASTRO I.D.
Je Astro ID wordt bepaald door de meest prominente plaaten en planeten. In de horoscoop van Toonder zijn de prominente, sterk naar voren komende, planeten Mars, Saturnus, Uranus en Pluto. Maar het meest prominent is Uranus. Daarom zie ik in de horoscoop van Toonder vooral de licht omstreden astroloog. Let ook op Uranus aan de ene kant van het MC en Pallas aan de andere kant. Pallas symboliseert het vinden van oplossingen voor problemen en het zien van bepaalde patronen.

OORLOG
Hij begon te schrijven in 1936 en zijn laatste gedichtenbundel dateert van 1991. In de Tweede Wereldoorlog publiceerde hij door en toen de Duitsers dreigden te gaan verliezen publiceerde hij illegaal. Dat was in het najaar van 1944, bij progressieve Mercurius oppositie Uranus. Dat aspect symboliseert een verandering van mening en opinie! Maar wijst ook op omstreden opvattingen! Adriaan Venema verwijt hem een soort opportunisme, als ik het goed begrijp. Voor zijn vertaling van een anti-semitisch boek is hij licht bestraft met een tijdelijk verschijningsverbod.

Mars onderin de horoscoop, roepend, staat hier symbool voor het belang van de oorlog, op de achtergrond (op het IC).

ASTROLOGIE
De combinatie voor astrologie is o.a. Jupiter/Uranus. Alle astrologen van wie ik de horoscoop ken hebben een verband tussen Jupiter en Uranus, het midpunt Jupiter/Uranus in verband met éen van de persoonlijke planeten of het MC en/of plaatsingen van in Boogschutter en Waterman. Dat gaat ook op voor Toonder.

Het teken Waterman staat op het MC en Uranus in eigen teken Waterman maakt nog net een conjunctie met de midhemel. Jupiter staat ook in Waterman (en dat legt het verband Uranus-Jupiter), 15 graden van het MC af. De Zon staat 157.5 graad van het midpunt Jupiter/Uranus, net als Mercurius. Eigenlijk wijst alles in de richting van astrologie. In het jaar van 'Het astrologisch argument' heeft hij het MC half vierkant Jupiter in Waterman.

Let ook op Uranus aan de ene kant van het MC en Pallas aan de andere kant. Pallas symboliseert het vinden van oplossingen voor problemen en het zien van bepaalde patronen. Pallas staat in verband met het het meest cruciale midpunt, Ascendant/MC. En zie hoe Chiron het hoogst is geplaatst.

NB Lees eens de studie van Astrodatabank naar astrologen...of kijk eens bij op Astromarkt naar mijn vergelijking van astrologen.

ONAFHANKELIJKHEID
Nog even terug naar die prominente Uranus bij het Waterman M.C.: Uranus symboliseert vrijheid en onafhankelijkheid. Het is daarom passend dat ik op wijsheden.net het volgende vond dat hij zou hebben gezegd:

"Het is niet goed om afhankelijk te zijn; wie afhankelijk is verliest een deel van zichzelf. Jezelf, dat is het ergste om te verliezen."

RELEVANT:
Boekenlijst met ISBN nummer van Het astrologisch argument...

woensdag 5 augustus 2009

Horoscoop Cor Witsche (Pipo de Clown)


Hoewel de gangbare opvatting is dat het teken Steenbok het meest van humor is voorzien, zie ik steeds horoscopen met (Maan in/Ascendant) Waterman langskomen als het om clowns en andere grappenmakers gaat. Cor Witsche is zo iemand. Hij heeft de Maan in Waterman, vierkant de Ascendant zodat hij een abnormaal vrolijk typje kon verbeelden: Pipo de Clown. Het was lang zoeken naar zijn levensverhaal en portret. Hoe zag Pipo er nu echt uit? Tja...Belinda Meuldijk schrijft een mooi levensverhaal op deze site...http://www.wimmeuldijk.nl/corwitschge.php

Een clown is een artiest, maar is het ook kunst? Jammer dat hier het patroon van artistiek talent niet is te vinden in de aspecten tussen Maan, Venus, Neptunus en MC. De creatie van Pipo was meer een kwestie van hard werken en schmincken dan van talent, misschien. Het quindecile van Saturnus met het MC wijst op een sterke focus op zijn 'zaak'. Toch zijn er wel aanwijzingen voor de richting waarin zijn loopbaan zou gaan. En komt in zijn progressieve horoscoop wel het patroon naar voren (een beetje zoals in de horoscoop van Obama niet veel en in zijn progressieve horoscoop veel wijst op een beroemd politicus). Pipo is in zijn vak en rol gegroeid.

Mercurius en Venus maken een hard aspect met ASC/MC en Neptunus een vierkant met Zon/Maan. Dat wijst op een niet direct materiële motivatie en op het belang van de stem en amusement. Neptunus staat bovenin de horoscoop en de Ascendant is de brug die het te wijde vierkant tussen Maan en Neptunus verleint. M.a.w. zijn voorkomen overbrugt de behoefte aan anoniem zijn. Zijn Schorpioen Ascendant draagt ook niet echt bij aan openlijkheid of toegankelijkheid.

Maar eerst nog even dit: toen Cor Witsche 'Pipo' werd, in 1958, stonden de progressieve Zon en de progressieve Maan beide driehoek de planeet van de voorspoed, Jupiter! Dubbelop geluk in éen jaar tijd! Op 17 september 1958 was de eerste uitzending, een week nadat de driehoek van Zon en Jupiter compleet was.
Op 13 maart 1991, met transit Neptunus exact vierkant zijn progressieve Zon overleed hij eenzaam op de heide als gevolg van een hartinfarct (Mars inconjunct Uranus, Zon inconjunct Mars in de radix).