NIEUW!

Bezoek het vernieuwde Astromarkt! de site voor de studie van astrologie...

dinsdag 2 december 2008

Horoscoop Ko van Dijk


Gisteren moest ik ineens denken aan 'Biels en Co' ("Ik dacht dat ik stierf, ik denk ik ga dood"...) en aan August Biels, acteur Ko van Dijk, een man met een persoonlijkheid die je niet gauw vergeet. Zo'n persoonlijkheid gaat meestal samen met een uitgesproken heldere horoscoop. Helaas is de geboortetijd van Ko van Dijk mij niet bekend. Maar de posities op zijn geboortedag waren al aansprekend.

Lees het artikel over hem op Wikipedia eens en kijk dan eens naar de posities op zijn geboortedag. Vergelijk de highlights en de genoemde aanwijzingen in de horoscoop.

1. Hij was emotioneel en vertoonde sterk wisselend, moeilijk gedrag.
Astrologische aanwijzing: Hij had een niet geaspecteerde Maan.

Uitleg: een niet geaspecteerde (roepende) Maan wijst op sterke emotionele ups and downs en op het belang van het 'bewaren van herinneringen, nadoen, voeden en opvoeden' (gesymboliseerd door de Maan) op elk mogelijk niveau. In Tweelingen geeft deze Maan de sterke drang om te communiceren, hoe dan ook. Ko van Dijk had ook een luide stem.

2. Hij had erg veel fans en bewonderaars.
Astrologisch aanwijzing: Zon conjunct Neptunus vierkant Jupiter en half sextiel Pluto (nauwe aspecten) plus...Venus conjunct Pluto en sextiel Jupiter (nauwe aspecten).

Uitleg: de combinatie Zon-Jupiter-Neptunus-Pluto kun je lezen als 'groot succes op het immateriële, idealistische of kunstzinnige vlak'. Jupiter-Neptunus verwijst naar toehoorders en volgelingen (publiek). Pluto symboliseert de massa. Jupiter het succes. En Venus is het symbool van geliefd zijn. Venus+Jupiter+Pluto levert dus veel aanhang op. Zie hiervoor het boekje Astro Trio.
Over het effect van Jupiter-Neptunus vind je meer op Astromarkt.

3. Hij trouwde liefst 6 keer en scheidde even zo vaak.
Astrologische aanwijzingen zijn: Venus conjunct Pluto vierkant Mars, anderhalf vierkant Uranus en half sextiel Neptunus; ongeaspecteerde Maan; Mars in Weegschaal oppositie Nul Ram en vierkant Pluto, 's ochtends net nog binnen orb anderhalf vierkant de ongeaspecteerde Uranus van de vrijheidslievende rebel.

Zes keer trouwen is uitzonderlijk en waarschijnlijk zijn er dan ook aanwijzingen in zijn zevende huis te vinden. Omdat we zijn geboortetijd niet weten, kunnen we dat niet checken. Maar we hebben wel de bovengenoemde aspecten om mee te beginnen:

a. Venus+Mars+Pluto wijst op sterke passie en hartstocht. Met Uranus erbij wordt er impulsiviteit aan toegevoegd. De combinatie lijkt de potentie voor steeds opnieuw hartstochtelijk verliefd worden aan te geven.

b. Venus half sextiel Neptunus is een van de afflicties in de horoscopen van mannen die op mogelijke scheiding wijzen.

c. Mars staat in Weegschaal in het verkeerde teken en geafflicteerd door Pluto. Dat geeft grote kans op heftige ruzies als er moet worden samengewerkt met veel gemanipuleer, waarbij de 'dader' ook nog eens denkt dat de ander hem heeft uitgedaagd.

d. Als Ko in de ochtend geboren was komt daar nog een kort lontje bij en dat is de tweede afflictie in de horoscoop van mannen die op een mogelijke scheiding wijst (Mars met Uranus).

DE ACTEUR IN DE HOROSCOOP
Acteren zat Ko van Dijk letterlijk in het bloed. Zijn ouders waren acteurs. Horoscopen moeten altijd gelezen worden met de achtergrond en omstandigheden in gedachten. Hetzelfde prominente karakter zou in een ander milieu minder ruimte hebben gekregen of tot grote moeilijkheden hebben geleid. Een levensgrote impulsieve en driftige persoonlijkheid met enorme passies zal moeilijk slagen als ondergeschikte en vrouwen die deze geboortedag hebben zouden in moeilijkheden kunnen zijn gekomen. (Wikipedia geeft de vrije opvoeding door de ouders de schuld van zijn gedrag. Het zou interessant zijn om eens na te gaan hoe de opvoeding van anderen met ongeaspecteerde Manen is verlopen.)
Ik heb geen andere beroemdheden kunnen vinden die op 25 juli 1916 werden geboren maar houd me aanbevolen voor data. Tot nu toe lijkt Ko van Dijk uniek.

Dat zijn ouders invloed hadden op zijn beroepskeuze lijdt geen twijfel. Let eens op de prominente oriëntale Saturnus!, roepend in Kreeft, zonder aspecten behalve de samenstand met Ceres (symbool van de genen). In deze horoscoop zie je de invloed van de ouders nadrukkelijk vermeld. Hij werd vanaf zijn 16de betrokken bij het toneelgezelschap van zijn vader. Dat was bij progressieve Zon oppositie Uranus, toen hij de brui gaf aan school en niet werd toegelaten op de toneelschool.

Maar er is natuurlijk ook acteertalent in de horoscoop te vinden. Dat vind je in Zon conjunct Neptunus (empathie, inlevingsvermogen, 'dubbelleven', net doen alsof of eigenlijk een beetje 'afwezig' zijn) en je vindt het in de vier posities in Kreeft en in de midpuntcombinatie Neptunus half vierkant Zon/Jupiter en...

Als je de horoscoop van 25 juli 1916 bekijkt zie je een ongeaspecteerde Mercurius in Kreeft in wederzijdse receptie met de ongeaspecteerde Maan in Tweelingen. De wisselwerking tussen Maan en Mercurius geeft de neiging om ideeën of teksten (Mercurius) uit te beelden (Maan) of beelden (Maan) over te brengen (Mercurius) in een hoorspel.

OVERLIJDEN
Ko van Dijk overleed onverwacht op 6 mei 1978 aan een hartaanval. Langs de route naar de begraafplaats Westduin stonden lange rijen bewonderaars. Ko van Dijk had het sterrenbeeld Leeuw, vierkant Jupiter voor extra veel show, extra opvallen...En hij heeft ernaar geleefd.

Geen opmerkingen: